De Transformisten

Vacatures: 0

Over ons

De Transformisten vzw is een socio-culturele organisatie. Hier vind je meer over ons team en bestuur, onze lidorganisaties en de belangrijke rol die vrijwilligers en studenten opnemen in onze organisatie.

De Transformisten is ook een community van burgers en (burger)organisaties die actief initiatieven nemen om sufficiëntie (een economie van genoeg) in de praktijk te brengen. Het zijn die Transformisten die de sleutel in handen hebben om de maatschappij de goede kant op te sturen: naar het goede leven binnen de grenzen van mens en planeet.

Hun initiatieven maken onze hoop en verbeelding wakker. Vaak lukt het ook om iets op gang te brengen dat uiteindelijk leidt naar structurele verandering.

 

MISSIE
De Transformisten werkt aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. We inspireren het brede publiek tot een duurzame levensstijl. We ondersteunen en verbinden veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleren beleidsmakers om het juiste kader te scheppen.

De Transformisten stelt overconsumptie in vraag. We kiezen voor een samenleving waarin economische groei niet langer een doel op zich is. In de plaats willen we een economie vormgeven die welzijn centraal zet. Onder de noemer ‘sufficiëntie’ kiezen we resoluut voor beter in plaats van meer.

We geloven in de kracht van een positief verbindend narratief. Onze campagnes en activiteiten stimuleren het langer gebruiken, hergebruiken, herstellen en delen van spullen.

 

Portfolio