06/02/2024

Als teamverantwoordelijke geef je leiding aan een team van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het net houden van onze publieke ruimte. Je coacht en begeleidt hen in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch complexe opdrachten/dossiers/projecten met als doel de ambities van het beleid te realiseren.

Zin om een team te enthousiasmeren en mee te nemen in tal van uitdagingen? Interesse in het beleidsdomein openbare netheid en afvalbeleid? Klaar om dit beleid te realiseren met diverse technische ploegen? Aarzel niet, we staan klaar om je te ontmoeten.

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Team Nette Stad is een onderdeel van de directie Ruimte. Het team speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de stad op vlak van netheid en afvaldienstverlening. Het team omvat een 80-tal medewerkers en bestaat uit 2 subteams: afval en logistiek én nette stad.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid.
  Je werkt mee aan een vooruitstrevend beleid  in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord en je stelt de krijtlijnen samen voor een toekomstgericht en innovatief beleid. Je zoekt organisatie breed samenwerking om het beleid te verankeren in de organisatie. Ook buiten de organisatie bouw je een netwerk uit om het beleid te versterken (Imog, OVAM, centrumsteden, externe partners ..). Je maakt ook een sterke link met andere beleidsmatige thema’s. 
 • Je coördineert de werking van het team.
  Je staat in voor de goede werking van je team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Het team is verantwoordelijk voor de afvalophaling binnen de stad, logistieke werking  en het proper houden van het openbaar domein. Dit betekent onder meer dat je de werking van jouw team organiseert en opvolgt (inclusief het genereren van managementinformatie), en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch (veiligheid, bedrijfsvoertuigen en middelen, digitaal,..) als financieel vlak. 
 • Je geeft leiding aan je medewerkers.
  Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak. Jouw team omvat een 80-tal medewerkers waarvan je er een 5-tal rechtstreeks aanstuurt (oa beleidsmedewerker, exploitatieverantwoordelijken, administratieve medewerkers, …).
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie.
  Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van je directie en zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden. Hierbij werk je, samen met andere teams in de directie, mee aan directiebrede trajecten. Dit kan ook om eerder organisatiebrede projecten gaan.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise.
  Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw directie gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding (€0,27 per kilometer).
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Aandacht voor welzijn.
 • Een coachingstraject voor leidinggevenden.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuildings, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot niveau A (zie: Bijlage 2 | Vlaanderen.be) 
 • Je bent niet in het bezit van een masterdiploma of een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot niveau A én slaagt voor een niveau- en capaciteitstest
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in het leiden van een team of van een project(team).

 Ben je een interne kandidaat?

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand dienstanciënniteit en je bent niet lager ingeschaald dan A1a-A3a bij Stad of OCMW Kortrijk.
 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 1 jaar niveau-anciënniteit op B1-B3 (bij Kortrijk of in een ander bestuur verworden).

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 6 maart 2024 , enkel digitaal via deze link.

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 0498 90 93 81 via vacatures@kortrijk.be.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Leeftijd
Vast (onbepaalde duur)
Type
Voltijds
Online tot:
maart 6, 2024
Provincie
West-Vlaanderen
Stad Kortrijk
Profiel bekijken
Sector
Overheid
Telefoon
056 27 85 03 056 27 8**** Tonen
Locatie
Kortrijk