Projectmedewerker Energiebesparende maatregelen

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Als projectmedewerker “Energiebesparende maatregelen” is je voornaamste doel om in het bestaande patrimonium energiebesparende maatregelen te implementeren. Je helpt zo mee het patrimonium van de stad Kortrijk klimaatneutraal te krijgen. Deze maatregelen die je implementeert zijn onder andere relightings, stookplaatsrenovaties, plaatsen van gevel of dakisolatie, zonnepanelen, optimalisatie van ventilatiesystemen… Door het implementeren van deze energiebesparende maatregelen wil de stad het goede voorbeeld geven in het verduurzamen zijn patrimonium.

Vanuit dit doel leg je linken tussen de uitgevoerde maatregel en het energieverbruik van het gebouw. Je volgt via de gebouwbeheersystemen de gebouwen regeltechnisch op. Door het frequent opvolgen van verschillende parameters zoals ruimtetemperaturen, kalenders, ventilatiedebieten voorkom je onnodig energie verbruik. Indien nodig ga je ter plaatse om de metingen en werking van het gebouwenbeheersysteem af te checken aan de realiteit. In overleg met de projectleider energie voer je regeltechnische of praktische optimalisaties door.

Ben je gebeten door de klimaatzaak en wil je graag bijdragen tot C02 reductie en de klimaatambities van de stad?

Schrijf je nu in

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je bent actief binnen het team Gebouwen. In het organogram vind je het team terug onder de directie Ruimte. Team gebouwen telt ongeveer 40 medewerkers en staat in voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende stads-en OCMW -gebouwen.

Het patrimonium in Kortrijk bestaat uit 450 gebouwen die uiteenlopende variëren in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, Woonzorgcentra, woningen en flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je neemt het volledige traject om energiebesparende maatregelen te realiseren voor jouw rekening. je begeleidt het volledige dossier: opmaak bestek, beslissing tot aanbesteding en uitvoering.
 • Je rapporteert over de status van de verschillende maatregelen die je aan het uitvoeren bent in de gebouwen zowel naar planning als budget.
 • Je zoekt contact met de verschillende gebouwverantwoordelijken binnen de organisatie om zo alle relevante informatie te verzamelen in functie van het energieverbruik van de gebouwen. Je bouwt hiermee elementaire kennis op rond de staat en het gebruik van de gebouwen.
 • Tijdens je dagelijks contact met de gebouwgebruikers ben je assertief en ben je bewust dat regeltechnische aanpassingen een impact hebben op het energieverbruik.
 • Door je dagelijks contact met de gebouwgebruikers en gebouwverantwoordelijken zorg je ervoor dat iedereen betrokken wordt bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Zo zorg je er mee
  voor dat iedereen betrokken blijft met het energieverbruik van de stadsgebouwen.
 • Je ontwikkelt kennis en inzicht in regel- en bouwtechnische aangelegenheden van gebouwen, zowel qua ontwerpen als plannen en coördinatie van een werf. Je schaaft je kennis van wetgeving actief bij (EPB, bouwtechnisch, de wet op de overheidsopdrachten…).
  • Je signaleert knelpunten rond de kwaliteit en werking van de installaties en stuurt bij in overleg met de projectleider energie.
  • Je verwerft inzicht in het energieverbruik van het patrimonium. Met dit inzicht help je gebouwgebruikers die hier vragen rond hebben.

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van bepaalde duur op B-niveau: deze vacature is gelinkt aan subsidie-inkomsten, voorlopig voorzien tot en met 2030.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

 • Je hebt een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, richting elektromechanica (klimaattechnologie/ klimatisering), bouwkunde, energietechnologie, energiemanagement of elektriciteit.
 • Je hebt een ander bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B maar minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring binnen energie en energiebesparende maatregelen.

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 6 september 2022, enkel digitaal via Projectmedewerker Energiebesparende maatregelen (jobsolutions.be)

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 056 27 85 73.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.