projectmedewerker plattelandsbeleid bij dienst Landbouw en Platteland

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Welkom in ons team

De dienst Landbouw en Platteland geeft uitvoering aan het plattelandsbeleid in Oost-Vlaanderen. Een team van een 7-tal mensen, het plattelandsloket, geeft uitvoering aan dat beleid.

Een belangrijk deel van het plattelandsbeleid wordt gevormd door het LEADER-programma voor Oost-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen zijn er momenteel 3 LEADER-gebieden nl. LEADER-gebied Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Grensregio Waasland (2014-2022). We bereiden nu de nieuwe LEADER-periode 2023-2027 voor.

LEADER is een Europees programma waarin partners in een lokale actiegroep (LAG) samenwerken aan de ontwikkeling van het platteland op lange termijn. Met de ontwikkelingsstrategie focussen ze op samenwerking, innovatie en gebiedsgericht werken.

Functie

Samen met de coördinator gebiedsgerichte werking platteland werk je in partnerschap de gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie uit en ondersteun je hier vervolgens de uitvoering van.

 • je helpt eenvoudige plattelandsprojecten opzetten
 • je geeft ondersteuning bij de projectcycli en gebiedsgerichte netwerken
 • je werkt communicatieacties uit
 • je zorgt voor de financiële opvolging.

Je werkt nauw samen met een coördinator gebiedsgerichte werking platteland. Daarnaast werk je samen met de andere Oost-Vlaamse projectcoördinatoren rond plattelandsbeleid.

Meer info kan je vinden op www.plattelandsloket.be en www.oost-vlaanderen.be/platteland.

De plaats van tewerkstelling is het PAC Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Begin 2024 verhuizen we naar een nieuw Provinciehuis in de Leopoldskazerne, waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Wil je meer weten over deze functie? Lees er dan alles over in onze functiebeschrijving (in bijlage).

Sollicitatietip:

Lees de functiebeschrijving (in bijlage) aandachtig na: interessant om meer inzicht te krijgen in de functie en je voor te bereiden op het sollicitatiegesprek. Het bevat de verwachte competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • bachelordiploma
 • een rijbewijs B is sterk aanbevolen wegens de verplaatsingen naar locaties waar je regelmatig en binnen een redelijke termijn zelfstandig moet geraken.
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur (in grote lijnen)
 • je hebt kennis van het Europees, Vlaams en provinciaal plattelandsbeleid
 • je kan je opdrachten zelfstandig uitvoeren, maar ook goed in teamverband werken

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur (2 jaar).

Als deskundige gebiedsgerichte werking Platteland (niveau B – Bv: salarisschaal B1-B2-B3) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-maandsalaris € 2 883,19 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerkers
 • uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra

Selectiestappen

Op dinsdag 24 oktober 2023 vindt het sollicitatiegesprek plaats.

Er worden maximaal 8 kandidaten toegelaten tot het sollicitatiegesprek. Indien we meer dan 8 geldige kandidaturen ontvangen, zullen we cv-screening toepassen.

cv-screening:

De cv-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:

 • Motivatie
 • Studiespecialisatie
 • Bijkomende vorming en opleiding(en)
 • Professionele ervaring
 • Andere ervaring

Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers (alle gevraagde documenten en/of gegevens werden aangeleverd).

Na deze cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname aan het sollicitatiegesprek, ofwel een bericht dat jouw kandidatuur niet werd aanvaard.

Wervingsreserve:

Op basis van de behaalde punten tijdens het sollicitatiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Heb je nood aan ondersteuning?

Bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is elk talent welkom en willen we dat iedereen in de beste omstandigheden aan de slag kan!

Indien je op basis van een beperking, leerstoornis of medische problematiek behoefte hebt aan bepaalde ondersteuning (bv. doventolk, groter lettertype, …), laat ons dit dan weten door dit formulier in te vullen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Klik snel onderaan op de knop ‘Solliciteren’, inschrijven kan tot en met maandag 9 oktober 2023.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

 • Nederlandstalig cv
 • bachelordiploma – zie bijlage ‘voorwaarden aanwerving’
  Indien je diploma terug te vinden is in de LED-databank, hoef je ons geen kopie te bezorgen.
 • motivatiebrief

Let op: enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking!

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 13 oktober 2023 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Lindsy Schollaert, deskundige HR, dienst werving en personeelsbeheer

mail: personeel.teamB@oost-vlaanderen.be

bel: 09 267 74 60

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Katrien De Merlier, beleidscoördinator platteland, dienst Landbouw & platteland
mail: katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 86 70

Bijlage(n) vacature: