Projectleider Openbare Ruimte

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

A1-A3, contract onbepaalde duur, voltijds

Je missie

Dankzij jou is Dilbeek een aangename, groene, veilige, bereikbare en mooie plek om te verblijven.

Je taken

“Dilbeek wil klaar zijn voor morgen” en bouwt daarom aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving, gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering. Binnen de stroom Openbare Ruimte zetten we onder andere in op een kwalitatief groenbeheer, de leefbaarheid van de dorpskernen, veilige schoolomgevingen en  meer veiligheid voor onze trage weggebruikers, een vernieuwd wegennet, onderhoud van de begraafplaatsen, het verbeteren van de nutsvoorzieningen,…

Als projectleider zal je bijdragen aan het beleid op lange termijn rond openbare ruimte: je denkt na over hoe de Dilbeekse dorpskernen, de leefbuurten, de groene gebieden, de rioleringen, de straten en fietspaden of fietssnelwegen en de trage wegen vandaag aangelegd en ontwikkeld moeten worden met een toekomstgerichte visie en een sterke leefbaarheid van onze openbare ruimte in het achterhoofd. Hoe willen we dat onze openbare ruimte eruit ziet binnen pakweg 30 jaar, welke keuzes moeten we hiervoor vandaag dan maken? Dit zijn vragen waarmee je je zal bezighouden en waarrond je ook actief op zoek zal gaan naar inspiratie.

Daarnaast ga je ook een aantal lange termijn projecten tot uitvoering brengen en het beleid dus in realiteit omzetten. Enkele voorbeeldprojecten zijn: herinrichten van een dorpskern, heraanleg van een wijk, realiseren van fietsverbindingen of fietssnelwegen, grotere rioleringsprojecten, acties gekoppeld aan het klimaatactieplan, interne visieprojecten rond de openbare ruimte,…

Je bent voor deze projecten van A tot Z verantwoordelijk: ontwerpplannen, offertes kritisch analyseren en bespreken met het ontwerpbureau, dossiers opvolgen en bijsturen van bij het ontwerp tot aan de definitieve oplevering (financieel, technisch, administratief…), burgers informeren en zorgen voor participatie, werven opvolgen, zowel technisch als financieel. Voor deze functie is het belangrijk dat je de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling uitstekend beheerst.

Ook zal je je expertise zoveel mogelijk delen met collega’s door mee te werken aan projecten binnen en buiten het team, rekening houdende met de beleidsvisie van openbare ruimte.

Tot slot draag je je steentje bij aan de goeie teamsfeer bij Openbare ruimte. Je neemt actief deel aan overlegmomenten en neemt initiatieven voor een warm groepsgevoel.

Dit ben jij helemaal!

Je hebt van nature uit veel kennis over groen, en je hebt interesse in mobiliteit en ruimtelijke materie. Je wil hierover graag bijleren en je gaat actief op zoek naar inspiratie in deze domeinen.

Je houdt van beleidsmatig en conceptueel werken en je haalt eveneens energie uit concrete realisaties op het terrein. Je kan projectmatig werken en je zorgt ervoor dat je alle partijen mee hebt in je verhaal.

Je bent minstens in het bezit van een masterdiploma of een einddiploma van het hoger onderwijs van het lange type of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Tot slot heb je een goeie kennis van enkele Microsoft programma’s zoals Outlook, Word, Excel, PowerPoint,…

Herken jij jezelf in onze bouwstenen?

Focus: Ken jij het plan? Je bent een doelgerichte persoon en je houdt je focus op de prioriteiten. Je neemt met veel eigenaarschap je rol op en boekt resultaten. 

Groei: Waarin ga jij groeien? Je bent iemand die de kansen om je te ontwikkelen met beide handen grijpt. Je houdt ervan om anderen te inspireren en zet je sterktes in. 

Openheid: Toon jij ook je echte zelf? Je bloeit open in een warme cultuur vol vertrouwen. Je durft de zaken te benoemen en je maakt vlot verbinding met andere mensen. 

Eenvoud: Waar heb jij impact op? Wanneer je een probleem ontdekt, duik je erin en bijt je je vast. Je richt je op de essentie en je wordt warm/enthousiast van optimalisering en digitalisering.  

Moed: Durf jij? Je neemt risico’s, je durft fouten maken en je leert hieruit. Je gaat steeds dat stapje verder en houdt ervan om te schitteren. Je neemt je verantwoordelijkheid ten volle op. 

Samenwerking: Gaan we er samen voor? Je maakt steeds de reflex ‘wie kan ik betrekken?’ en je bent er rotsvast van overtuigd: samen bereiken we meer! 

Daarom kies jij voor Groep Dilbeek

Door jouw job bij Groep Dilbeek, bij Burger & Omgeving maak je echt het verschil bij de burger, onze klant. Jouw job heeft impact en een zichtbaar resultaat in het leven van onze burger.  

Wij zijn bovendien een innovatieve gemeente en kunnen jou dus een nieuwe manier van werken aanbieden: zelfsturende teams, veel autonomie en de kans om je job zelf uit te bouwen. We geven jou ruimte om jezelf te ontwikkelen; opleidingen volgen en inspiratie zoeken, is een evidentie bij ons. 

De Projectleider die we zoeken heeft een masterdiploma. Maar ook met een bachelorsdiploma heten we je van harte welkom na het slagen in een capaciteitsproef die op afspraak online doorgaat voorafgaand aan de schriftelijke proef.

Als kers op de taart kan dit alles in een goede balans werk-privé, met mogelijkheid tot telewerken. Ter plekke werken kan uiteraard ook, en dit in een aangenaam werkkader, in het mooie centrum van de gemeente Dilbeek. 

We bieden jou een voltijds contract, en een job met loonschaal A1-A3, met een loon tussen € 3.788 en
€ 6.666,91 bruto/maand afhankelijk van je relevante werkervaring. Ook maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer en een tweede pensioenpijler (3%), wordt voor jou voorzien.  

Gaan we er samen voor? Neem nu volgende stappen:

Interesse? We kijken er naar uit om je kandidatuur met een motivatiebrief, je cv, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2  niet ouder dan 3 maanden) te ontvangen
ten laatste op 28 november 2023. Druk op de knop solliciteren rechts boven!

Je hebt een masterdiploma of een einddiploma van het hoger onderwijs van het lange type of daarmee gelijkgesteld onderwijs OF je hebt een bachelorsdiploma en dan kan je deelnemen aan de selectieprocedure mits slagen in een capaciteitsproef.

Houd daarbij al rekening met volgende tijdslijn:

  • online capaciteitsproef (enkel voor bachelors): wordt toegestuurd voor het uitsturen van schriftelijke proef en deze dient ingediend te worden de dag na ontvangst. Ben je geslaagd dan kan je deelnemen aan de schriftelijke proef. 
  • je ontvangt een schriftelijke proef (thuisopdracht) per mail op 7 december 2023, die je indient ten laatste op 10 december 2023. 
  • als je geslaagd bent op de schriftelijke proef, word je uitgenodigd voor een mondelinge proef die de derde week van december zal plaatsvinden. De mondelinge proef zal bestaan uit een assessment proef en een interview. Je dient op beide te slagen. De precieze timing zal je nog worden meegedeeld.

Groep Dilbeek

Dilbeek gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties, talenten en diploma. Je leeftijd, geslacht, nationaliteit, beperking, geloof, gender of seksuele geaardheid,… beïnvloeden je kansen niet om mee te schrijven aan ons verhaal en onze missie mee te helpen realiseren. 

Bij vragen kan je contact nemen met Nick De Schepper (nick.deschepper@dilbeek.be)

Meer weten? www.werkenvoordilbeek.be  

Solliciteren Vacature opslaan Vacature naar een vriend sturen Terug naar lijst