Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Lokaal Bestuur Wetteren organiseert een selectieprocedure voor een expert milieu (A1a-A3a) met een aanleg van een wervingsreserve.
Waarom werken voor Wetteren? Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering. Met ruim 550 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar bijna 27.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening.

Team Stadsbeleid is één van de vier teams die onder het departement Stadsontwikkeling vallen, naast de teams Groen, Wegen en Facilities. Team Stadsbeleid staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitwerking van een langetermijnvisie met specifieke aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast worden vergunningsaanvragen behandeld en adviezen ingewonnen bij andere teams binnen het lokaal bestuur en bij andere overheden en nutsmaatschappijen om tot een multidisciplinair besluit te komen. De handhaving van de uitvoering van vergunningen is de verantwoordelijkheid dit team. Ook het opvolgen van de mobiliteit, woonkwaliteit, het huisvestingsbeleid, de onmiddellijke milieu- en leefomgeving (afvalproblematiek, dierenwelzijn,…) en het beleid voor de lokale economie behoort tot de taken van dit departement.

De expert milieu staat in voor het uitwerken, coördineren, opvolgen en uitvoeren van het milieubeleid. Hij of zij draagt bij tot het behalen van de doelstellingen in het meerjarenplan door de inzet van kennis en expertise van milieu. De expert milieu behandelt ook omgevings-vergunningen en adviseert (interne en externe) collega’s omgevingsambtenaren in dossiers.

Functieprofiel:

 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van het meerjarenplan voor de acties rond milieu en klimaat;
 • Je bent in staat om projecten zelfstandig op te zetten, te beheren, budgettair te bewaken. Ook rapporteer je er helder over, zowel intern als in samenwerking met andere overheden en instellingen;
 • Je kan op gepaste wijze adviseren, rapporteren en acties uitwerken met betrekking tot je verantwoordelijkheidsgebied;
 • Je hebt kennis van de wet- en regelgeving binnen milieu-expertise;
 • Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van allerlei aanvragen (omgevingsvergunningsaanvragen, kapvergunningen, adviezen bij evenementen, …) alsook klachtenbehandeling (overlast van sluikstort, zwerfvuil, geurhinder, geluidshinder, dierenverwaarlozing, …). Dit omvat onder meer volgende taken:
  • behandelen van aanvraagdossiers op een efficiënte en nauwkeurige wijze;
  • milieuhandhaving en behandeling van klachten. Je werkt op een resultaatgerichte manier en pakt deze aan met de juiste probleemanalyse. Dit impliceert constructief samenwerken met andere actoren (omgevingsambtenaren, lokale politie, provincie, VMM, …);
  • opmaak en opvolging vergunningen van gemeentelijke exploitaties;
  • implementeren van de reglementering van toepasselijke wetgeving. Je volgt hiervoor vorming en zorgt voor de implementatie ervan;
  • je adviseert en informeert burgers alsook bedrijven met betrekking tot diverse milieuaspecten.
 • Je treedt op als gemeentelijke toezichthouder met verbaliserende bevoegdheid voor het vaststellen van inbreuken en misdrijven inzake milieu, in samenspraak met de toezichthouder van de lokale politie;
 • Je bent verantwoordelijk voor de toepassing van het duurzaamheidbeginsel inzake energie, klimaat en dierenwelzijn binnen de eigen organisatie en het gemeentelijk beleid. Dit omvat onder meer de volgende taken:
  • ondersteuning en stimuli aanbieden aan de diverse actoren binnen en buiten de gemeentelijke administratie teneinde binnen hun activiteiten de duurzaamheid, het energieverhaal, de klimaatneutraliteit en het dierenwelzijn te optimaliseren;
  • opzetten van resultaatgerichte sensibiliseringscampagnes naar de bevolking en de eigen organisatie; opvolgen van campagnes van externe organisaties en waar mogelijk inpikken met acties op lokaal vlak;
  • stimuleren van netwerking.

Verwacht:

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of een diploma hoger onderwijs lange type dat gelijkgesteld is. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma, slagen in een niveau -of capaciteitstest.
 • Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Aanbod:

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur
 • De inloopperiode bedraagt 12 maanden
 • Een bruto maandloon tussen € 3641 (A1a trap 0) en € 6408 (A3a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst met een vergoeding van 30€/maand (indien minstens 7,6u/week structureel telewerk)
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel met 31 verlofdagen en 14 betaalde feestdagen
 • Een gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief.
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Dubbel vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding van 0,27€/km
 • Fietsleasing
 • Een tweede pensioenpijler van 3%
 • Gratis vaccinatie tegen griep
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Korting bij het boeken van sportkampen voor je kinderen
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UiTpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Hoe verloopt de selectie?
De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.
Het examenprogramma bestaat uit:

 • op 31 oktober ontvang je een vragenlijst, in te vullen tegen 5 november
 • een verkennend gesprek op woensdag 8 november 2023 (namiddag)
 • een schriftelijke opdracht, terug te sturen op 12 november
 • een mondeling gesprek op woensdag 15 november 2023 (namiddag)

Om over te gaan naar het volgende deel, moet je 50% halen. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet je minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.
De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?
Solliciteer online via de website van gemeente Wetteren, ten laatste op maandag 23 oktober 2023. Vul de gevraagde gegevens in en voeg volgende documenten toe:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • motivatiebrief waarin je uitlegt waarom deze functie iets voor jou is. Laat ons ook weten hoe je van de vacature op de hoogte bent.
 • diploma,
 • uittreksel uit het strafregister (dat maximum 3 maand oud is op datum dat je indient) (inwoner van Wetteren: online)

Wij behandelen enkel tijdige en volledige sollicitaties.

Meer weten?

 • Over de selectieprocedure: contacteer Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of 09 365 67 07 of via vacature@wetteren.be.
 • Over de functie-inhoud: contacteer Sander Paret, waarnemend departementsdirecteur Stadsontwikkeling via sander.paret@wetteren.be of 0475 82 16 55.